เงินฝากดอกเบี้ยสูง SCB เงินฝาก ดอกเบี้ยสูงดี 2566

การเก็บออม เช่น การฝากเงิน นั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การฝึกหัดและส่งเสริมให้รู้จัก โดยเป็นขั้นแรกของการสร้างนิสัยการเก็บออมที่ดีและการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นสถาบันทางการเงินอีกแห่ง ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยรักการออม ด้วยผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออมที่มีมากมาย ทั้งที่เป็นการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง หรือเงินฝากพิเศษ 2566 อาทิ scb เงินฝากจัดเต็ม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ เป็นต้น

ดังนั้น ในบทความนี้ เราขอนำเสนอการออมเงินสำหรับคุณ ที่ต้องการเริ่มต้นเสริมสร้างนิสัยการเก็บออมและวินัยทางการเงินที่ดี ด้วยเงินฝากดอกเบี้ยสูง และเงินฝากพิเศษ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เงินฝาก ดอกเบี้ยสูงดี 2566

สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับพนักงาน ไม่ว่าคุณต้องการออมเงิน เก็บเงินเพื่ออนาคตหรือไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ก็สามารถเก็บออมแล้วได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่า กับผลิตภัณฑ์การออมเงินฝาก ดอกเบี้ยสูงดีของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสามารถเริ่มต้นการเก็บออมง่าย ๆ โดยการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3/ 6 /12 เดือน ผ่าน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ รับดอกเบี้ยพิเศษทันที เพิ่มเติมอีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ และด้วยเงื่อนไขพิเศษของทางธฯคาร ที่คุณต้องศึกษารายละเอียดก่อนการสมัคร เงินฝากพิเศษ 2563 – 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ฝากที่ได้รับสิทธิได้รับดอกเบี้ยพิเศษจะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ PAYROLL ของธนาคาร ซึ่งลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน/ 6 เดือน หรือ 12 เดือนผ่านระบบ SCB EASY App ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดที่ธนาคารจะพิจารณาจ่ายให้เพิ่มลูกค้านั้น จะไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำผ่านทุกช่องทางการเปิดบัญชี ณ 25 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง เงินฝากประจำ 3 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.375% ต่อปี และเงินฝากประจำ 6 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีและเงินฝากประจำ 12 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดรายละเอียด ของเงื่อนไขเงินฝากดอกเบี้ยสูงไว้เพิ่มเติมอีก ดังนี้

  • ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือระเบียบของธนาคาร
  • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติตา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สนใจสมัครหรือเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง สามารถติดต่อ 0 2777 7777 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง scb เงินฝากจัดเต็ม

บัญชีเงินฝากพิเศษที่สามารถจัดเต็มความสุข รับดอกเบี้ยสูงสุดได้มากถึง 1.25% กับผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง จากธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับลูกค้าบริหารเงินได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับเป็นบัญชีพักรอ เพื่อการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม เริ่มต้นการออมได้ง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ เพียง 500 บาท จำกัดเพียง 1 รายต่อหนึ่งบัญชี เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม หรือคณะบุคคลได้

อีกทั้งยังสามารถดำเนินการเปิดบัญชีได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก อัตราค่าธรรมเนียม เงื่อนไข หลักเกณฑ์เรื่องภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เหมือนกับบัญชีเงินฝากออใทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย scb เงินฝากจัดเต็ม ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.25 – 1.24% ต่อปี เป็นต้น สามารถสมัครและเปิดบัญชีได้ง่ายดายเพียงใช้บัตรประชาชนของคุณ หรือบัตรข้าราขการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตังจริง สำหรับชาวต่างขาติสามารถใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานได้ หรือสามารถดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงนี้ ได้โดยผ่านช่องทาง SCB EASY App

ต้องการข้อมูลบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง scb เงินฝากจัดเต็ม เพิ่มเติม ที่นี่

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่

อีกหนึ่งการให้บริการเงินฝากดอกเบี้ยสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ตั้งแต่เริ่มต้นฝากจนถึง 5 ล้านบาทสมัครง่าย ๆ สะดวกเพียงสมัครผ่าน SCB EASY App

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่ต้องพกสมุดหรือเดินบัญชีให้เสียเวลา ด้วยการให้บริการเงินฝากดอกเบี้ยสูง แบบใหม่ ที่ใช้ระบบ E Passbook ที่มีการให้บริการ Mobile Banking รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.5% สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 – 5 ล้านบาท เริ่มต้นสมัครง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท ถอนเงินสดผ่านตู่ ATM ไทยพาณิชย์ SCB EASY App ได้ง่าย ๆ แถมโอนสะดวกผ่านแอป

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ผลิตภัณฑ์นี้สมัครง่ายเพียง ใช้บริการ Mobile Banking ผ่าน SCB EASY App หรือ สมัครผ่าน Internet Banking แล้วสามารถใช้งานได้ทันที

สนใจสมัครหรือเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง สามารถติดต่อ 0 2777 7777 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินฝากดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากจากใจ

บัญชีเดียวที่สามารถให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10 ล้านบาท บัญชีเงินฝากจากใจเปลี่ยนการให้บริการผู้แทนประกันภัยเป็น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ FWD Group ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นได้ ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ที่รักลูกได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดบัญชีผูกกับการทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถคุ้มครองทันที 24 ชั่วโมง และครอบคลุมวงเงินมากถึง 10 ล้านบาท

สนใจสมัครหรือเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากจากใจ สามารถติดต่อ 0 2777 7777 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner