เงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ยสูง 2566

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ธนาคารออมสินหนึ่งในสถาบันการเงินที่อยู่คู่และยืนหยัดเคียงข้างคนไทยยมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันเตรียมนำเสนอโครงการ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี” เพื่อสนับสนุนการออมและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตแก่ทุกท่าน โดยการนำเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูง รับอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุดถึง 10.80% ต่อปี เริ่มรับฝาก 1 เมษายน 2566 วันเดียวเท่านั้น ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยเริ่มเปิดจองได้ 2 ช่องทางระหว่าง 25 – 26 มีนาคม 2566 เท่านั้น หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ของธนาคารออมสิน 2566 ได้ทันที จนกว่าจะวงเงินหมด โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี

 

โครงการนี้เป็นการเปิดเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูงที่มีความน่าสนใจอย่างมาก โดยธนาคารออมสินดำเนินการเพื่อตอบรับและเป็นการเฉลิมฉลอง 108 ปี ของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการออมและเป็นการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยพอเหมาะกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ได้ทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 เปิดลงทะเบียนเพียง 2 วันเท่านั้น ตั้งแต่ 8.30 – 20.00น. หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
 • วันที่ 25 มีนาคม 2566 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
 • วันที่ 26 มีนาคม 2566 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท
 • รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

โดยสามรถจองสิทธิได้ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ที่นี่
 • หรือ Line Official: @GSBSociety

เงื่อนไขการเปิดบีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ออมสินฉลอง 108ปี

สำหรับผู้ที่สนใจการขอเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง กับธนาคารออมสินนั้น สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการฝากได้ดังนี้

 • การเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงสามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เมื่อดำเนินการลงทะเบียนจองแล้ว ต้องแสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน และฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เท่านั้น (ห้ามถ่ายรูป SMS หรือแสดงด้วยวิธีการอื่น นอกจาก SMS จริงที่ได้รับ)
 • ผู้เปิดบัญชีเงินฝาก ออมสิน ดอกเบี้ย สูงจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – นามสกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน พร้อมทั้งแสดง SMS ที่ได้รับจากทางธนาคารเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่นำฝากต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ได้ดำเนินการลองทะเบียนจองสิทธิไว้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up ดังนี้

วันที่ 1 – 80 รับอัตราดอกเบี้ย 0.25 ต่อปี

วันที่ 81 – 100 รับอัตราดอกเบี้ย 0.50 ต่อปี

วันที่ 101 – 108 รับอัตราดอกเบี้ย 10.80 ต่อปี

 • ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการฝากเงินฝากดอกเบี้ยสูงเพิ่ม สามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

*** ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากดอกเบี้ยสูงเผื่อเรียก ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม

หากสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

topofficecleaner