เงินด่วน กรุงไทย พักชำระหนี้ 2566

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะเริ่มอยู่ในสภาวะที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง แต่ความเสียหายและผลกระทบของการแพร่ระบาดก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการดำเนินชีวิตที่สำหรับหลายคนแล้ว ไม่เพียงแต่ขาดรายได้ หรือถูกลดเงินเดือน แต่อาจจะหนักหนาสาหัสจนถึงตกงาน หรืออยู่ในสถานะว่างงานเลยทีเดียว ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ประชาชน ทั้งการลงทุน และแหล่งเงินด่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ก็พร้อมออกมาตรการในการช่วยเหลือ ด้วยเงินด่วน กรุงไทยเพื่อเติมสภาพคล่องในการดำเนินชีวิต และกรุงไทยพักชำระหนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้เข้าร่วมมาตรการกรุงไทยโควิดพักชำระหนี้ และกรุงไทย ช่วยโควิด โดยมีจุดมุ่งหมายในการแบ่งเบาภาระของลูกค้าต่อเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือในระยะแรกที่กำลังจะสิ้นสุดลง

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของลูกค้า ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นธนาคารจึงได้ออกมาตรการกรุงไทยช่วยโควิด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคล ซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อยให้สามารถเอาตัวรอดผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ ด้วยสินเชื่อบุคคล การบริการเงินด่วน กรุงไทย ประเภทวงเงินหมุนเวียน และสินเชื่อเงินด่วน กรุงไทยแบบกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งการออกมาตรการกรุงไทยพักชำระหนี้ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน โดยมีข้อมูล และรายละเอียด ดังนี้

สินเชื่อบุคคล เงินด่วน กรุงไทย ประเภทวงเงินหมุนเวียน

ก่อนที่เราจะพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องที่ธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้ ให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ ทางธนาคารได้เล็งเห็นศักยภาพและหนทางในการเข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนแก่ร้านค้า และธุรกิจ หรือแม้กระทั้งกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีความสามารถในการขอสินเชื่อเงินด่วน กรุงไทย ด้วยการออกโครงการสินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน ที่มีการปรับเปลี่ยนวงเงินของเงินด่วน กรุงไทยในมีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น เป็นการกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ถึง 48 งวด อีกทั้งเงินด่วน กรุงไทยนี้ยังสามารถขอรับการขยายเวลาได้ตามความเหมาะสมในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย โดยถือว่าเป็นธนาคารกรุงไทย ช่วยโควิดเพื่อเป็นการผ่อนปรน ระยะเวลาในยาวนานมากยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถศึกษาและเข้าสมัครได้ ที่นี่ หรือสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

สินเชื่อบุคคล  เงินด่วน กรุงไทย แบบกำหนดระยะเวลา

มาตรการนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือจากธนาคารกรุงไทย ช่วยโควิดสำหรับลูกค้าเงินด่วน กรุงไทยและสินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งมีกับธนาคารอยู่แล้ว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกรุงไทย ช่วยโควิด ซึ่งจะได้รับการลดผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้ฉบับเดิม นานขึ้นสูงสุด 6 เดือน ก่อนปรับอัตราการผ่อนชำระเข้าสู่สภาวะปกติในอีก 6 เดือนข้างหน้า แม้ไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยพยุงและบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเงินด่วน กรุงไทยและผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ กับธนาคาร โดย สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ ที่นี่

กรุงไทย ช่วยโควิด พักชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ที่มีสินเชื่อบ้าน ที่อยู่อาศัย ทั้ง สินเชื่อบ้าน กรุงไทย สินเชื่อ Home for Cash สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ด้วยมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิดนี้ คุณจะได้รับการช่วยเหลือด้วยกรุงไทยโควิดพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานเพิ่มเติมอีก 3 เดือน หรือสามารถดำเนินการกรุงไทยพักชำระหนี้เงินต้น โดยการชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือสามารถดำเนินการขอลดค่างวด ด้วยวิธีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้อีก เพื่อให้จ่ายค่างวดลดลง ซึ่งเป็นมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิด ด้วยการพักชำระหนี้ ไม่เสียทั้งเครดิต และยังสามารถเหลือเงินเพื่อไปใช้จ่ายด้านอื่น ๆ อีกด้วย สมัครลงทะเบียนมาตรการนี้ ที่นี่ พร้อมเตรียมเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ กรุงไทย ช่วยโควิด ระยะที่ 2

สำหรับการเข้ารับมาตรการ กรุงไทย ช่วยโควิด ระยะที่ 2 นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้

 • ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิดต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 เช่น ผู้สมัครจะต้องทำงานอยู่ในธุรกิจสายการบิน/ ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประการของทางราชการ เป็นต้น

 • ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิดต้องเป็นลูกค้าที่มีสินเชื่อเงินด่วน กรุงไทยทั้งแบบสินเชื่อบุคคล

และสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับทางธนาคารกรุงไทย

 • ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิดต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระปกติ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการ ระยะที่ 2 นี้ อยู่ที่ดุลพินิจของทางธนาคาร กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ กรุณาติดต่อธนาคาร เพื่อขอรับการช่วยเหลือกรุงไทย ช่วยโควิด เพื่อขอรับคำปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ก่อนได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงรายได้หลังได้รับผลกระทบ
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลกระทบและผู้กู้ (ถ้ามี) หากเป็นบิดา มารดา บุตร แสดงเป็นสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ เป็นคู่สมรสแสดงเป็นสำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนมาตรการกรุงไทย ช่วยโควิค – 19 สามารถดำเนินการได้สะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ ที่นี่ และกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารดังขั้นตอนต่อไปนี้

 • เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้กับทางธนาคาร และเล่าถึงผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 • กรอกข้อมูลสินเชื่อ ให้คุณกรอกรายละเอียดสินเชื่อที่คุณมีกับทางธนาคารกรุงไทย
 • อัพโหลดเอกสาร ตามรายการเอกสารที่ใช้สำหรับ การขอความช่วยเหลือเงินด่วนกรุงไทย/ กรุงไทยพักชำระหนี้
 • สรุปข้อมูล

เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลงทะเบียนและดำเนินการขอความช่วยเหลือของธนาคารกรุงไทย ร่วมกับลูกค้าเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด – 19 และนอกจากมาตรการของธนาคารกรุงไทยแล้ว ทางรัฐบาลก็ยังมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อออกมาให้ความช่วยเหลืออีก อย่างต่อเนื่อง ขอเพียงคุณติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถสมัครและลงทะเบียนเข้ารับการช่วยเหลือได้

อ้างอิง 1 2

 

 

topofficecleaner