สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ ที่ไหนดี 2566

จะทำอย่างไร เงินเดือนออกทีไร เจ้าหนี้และบิลค่าใช้จ่ายเต็มมือไปหมด ทั้งรายจ่ายอุปโภคบริโภค ค่าน้ำค่าไฟ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายประจำวัน ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน เพราะหนี้ทั้งหมดคุณเป็นผู้ก่อ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไร หนี้จะมีมากน้อยเพียงใด ทุกปัญหามีทางออกเสมอ สำหรับการชำระหนี้บัตรเครดิต สินเชื้อบุคคลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถชำระหนี้เล่านั้นได้ การรีไฟแนนซ์ หรือการพึ่งพาสินเชื่อรีไฟแนนซ์สามารถเป็นทางออกให้คุณโปะหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคลให้หมดลง และรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เพื่อชำระค่างวดน้อยลง ให้เหลือเงินเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อทำการรีไฟแนนซ์ และโปะหนี้บัตรเครดิตนั้น มีเงื่อนไขและมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างการขอสินเชื่อทั่วไปหลายประการ โดยวันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่สามารถช่วยคุณโปะหนี้บัตรเครดิตได้อย่างสมใจ กับบทความ รวม สินเชื่อ รีไฟแนนซ์ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

โปะหนี้บัตรเครดิต ด้วยสินเชื่อ รีไฟแนนซ์ แคชทูโก กับ TMB

อีกหนึ่งการให้บริการด้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่สามารถเป็นทางออกเพื่อโปะหนี้บัตรเครดิตที่มีมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมลดดอกเบี้ยให้ทุกเดือน โดยพิเศษสุด กับการลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี และลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ปกติ เพียงคุณใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ และสมัครการให้บริการหักชำระค่างวดสินเชื่อรีไฟแนนซ์ผ่านบัญชีอัตโนมัติ และสามารถรับวงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท หรือพิเศษสุดกับวงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ประจำเดือน ในกรณีที่ไม่เคยมีสินเชื่อบุคคลกับธนาคารทหารไทย และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุดที่ 1.5 เท่าของเงินเดือน และต้องถือบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ไม่เกิน 3 แห่ง

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ของธนาคาร TMB เป็นอีกหนึ่งวิธีการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตที่สามารถช่วยคุณลดภาระ และสามารถโปะหนี้บัตรเครดิตให้หมดลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวนาน ถึง 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตที่ ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณเป็นลูกค้าที่ถือบัญชี All Free ดอกเบี้ยจะลดลงไปอีกถึง 3% ต่อปีอีกด้วย ทั้งนี้คุณสามารถยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ทีเอ็มบี แคชทูโก ได้เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุอยู่ระหว่าง 20 – 59 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือนที่ 20,000 บาท ขึ้นไป/ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่มีปริมาณรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • ทำงานปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไปในกรณีพนักงานบริษัท/ ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปนับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ TMB แคชทูโก สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/ สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนได้ (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบเอกสารต้นฉบับ/ สลิปเงินเดือน/ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขบัญชีของผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ TMB แคชทูโก สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขบัญชีของผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชี

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต TMB แคชทูโก ที่นี่

 

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ โปะหนี้ทันใจกับ CIMB Thai

เติมเต็มความสุข และเติมพลังให้ทุกความฝัน หรือต้องการโปะหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เพราะจ่ายบัตรเครดิตไม่ไหว  สินเชื่อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช ของธนาคาร CIMB Thai พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทันที ด้วยการบริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชี พร้อมให้คุณสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ดั่งใจ ทั้งใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน หรือปลดหนี้บัตรเครดิต และหนี้สินอื่น ๆ พร้อมรับวงเงินสูงสุด 150,000 – 200,000 บาท และสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ตั้งแต่ 12 – 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถปลดภาระและโปะหนี้บัตรเครดิตได้ โดยการขอสินเชื่อบุคคลเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ระหว่าง 9% – 11.99% ต่อปี เพียงมีคุณสมบัติ

 • เป็นพนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาการผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ประจำ ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป โดยรายได้จะมีผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย เช่น รายได้ประจำต่อเดือนที่ 20,000 บาทรับอัตราดอกเบี้ยที่ 9%/ รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทรับอัตราดอกเบี้ยที่ 184% เป็นต้น

หากคุณมีความสนใจสินเชื่อบุคคลของธนาคาร CIMB Thai สามารถศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารการสมัครได้ ที่นี่ โปะหนี้บัตรเครดิตได้รวดเร็วกับสินเชื่อบุคคลของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

 

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับกสิกร สินเชื่อ Xpress Loan

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ Xpress Loan เป็นสินเชื่อบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์เพื่อให้คุณกู้เงินได้ตามความต้องการและสามารถคืนได้เต็มจำนวนหรือจะชำระขั้นต่ำรายเดือน อีกทั้งยังสามารถทำเงินไปโปะหนี้บัตรเครดิตได้อย่างง่ายดาย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ Xpress Loan ซึ่งเป็นการให้บริการที่เน้นความสะดวกและความรวดเร็วในการได้รับเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อยและสามารถรับเงินก้อนไปทันที เพียงคุณมีเดือนผ่านบัญชี 7500 บาทต่อเดือน ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ก็สามารถสมัครได้ทันที ซึ่งสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนี้ มีความพิเศษที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดสัญญาเพียง 15% ต่อปี ผ่อนชำระคืนเพียงหลักร้อยต่อเดือน

ซึ่งมีเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7500 บาทขึ้นไป (รายได้ 20,000 บาทขึ้นไปสำหรับเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระ)
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีเปลี่ยนที่ทำงานธนาคารสามารถนับอายุงานจากที่ทำงานเดิมต่อเนื่องได้หากผ่านการทดลองงานแล้ว (อายุงานไม่น้อยกว่ากว่า 1 ปีสำหรับอาชีพอิสระ/ และไม่น้อยกว่า 2 ปีสำหรับเจ้าของกิจการ)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ขอเพียงคุณมีแค่บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน คุณก็สามารถสมัครสินเชื่อ Xpress Loan เพื่อนำเงินไปโปะหนี้บัตรเครดิตได้ทันใจ และยิ่งไปกว่านั้นคุณยังสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ความระยะเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่ 12 – 60 เดือนเลยทีเดียว

สนใจสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ Xpress Loan และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ CitiBank โอนยอดค้างบัตรอื่น ๆ ด้วยสินเชื่อซิตี้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ของซิตี้แบงค์ เป็นการให้บริการโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิต เพื่อช่วยให้คุณสามารถลดภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายรายเดือนลดลงด้วย การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อรับสินเชื่อใหม่จากซิตี้ โดยเป็นวงเงินพิเศษให้คุณโปะหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดของคุณ รวมยอดทั้งหมดจากหนี้บัตรเครดิตหลาย ๆ ใบที่คุณแบกภาระไว้ มารวมที่เดียว อีกทั้งยังสามารถใช้วงเงินที่เหลือในการเพิ่มสภาพคล่องในการใช้เงินของคุณได้ เพื่อเป็นการตอบสนองทุกความต้องการของคุณและครอบครัว เสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้และสูงสุดถึง 2 ล้านบาท เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้ ก็สามารถขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากซิตี้ได้ทันที

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และมีอายุ 21 ปีขึ้นไป (โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานบริษัท จึงสามารถสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากซิตี้ได้
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับผู้ขอกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รายใหม่ ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของซิตี้ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/ บัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบกิจการรายอื่น ๆ ใยช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์สูงสุดที่ 1.5 เท่าของรายได้
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์สูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซิตี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

สนใจสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ซิตี้ โปะหนี้บัตรเครดิตกับ ซิตี้ ที่นี่

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต กับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี

เงินพร้อมใช้ทุกสถานการณ์สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับกรุงศรีได้ดั่งใจ สินเชื่อรีไฟแนนซ์กรุงศรี เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับกับทุกความต้องการและตอบสนองความต้องการโปะหนี้บัตรเครดิตง่ายดาย โดยวงเงินขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ และไม่ต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน สินเชื่อนี้อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อาจสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยคุณสามารถขอสนเชื่อรีไฟแนนซ์กรุงศรีได้ และสามารถผ่อนชำระเงินกลับคืนได้เป็นงวดแบบลดต้นลดดอก โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติการสมัครดังนี้

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15,000 บาทขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำ/ 200,000 บาทขึ้นไปสำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุการทำงาน/ อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัครกรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงาน
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีมีรายได้อื่น ๆ สามารถนำมาเพิ่มได้แต่ต้องเตรียมหลักฐานรายได้นั้นย้อนหลัง 6 – 12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

เอกสารประกอบการสมัครกรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

หากคุณต้องการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรุงศรีหรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

รวบทุกหนี้บัตร รีไฟแนนซ์ โปะหนี้บัตรเครดิต scb

เทคนิคการโปะหนี้บัตรเครดิตและการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตที่ง่าย และสะดวกที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ด้วยสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อบุคคล Speedy Loan พร้อมรวมทุกหนี้บัตร ให้คุณสามารถโปะหนี้บัตรเครดิตได้ทุกรายการ ที่สำคัญคือ คุณสามารถผ่อนชำระได้สบาย นานสูงสุดถึง 72 เดือน

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan เป็นการให้บริการที่สามารถช่วยให้คุณโปะหนี้บัตรเครดิต ได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงยื่นขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมารับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากับสินเชื่อบุคคล ที่อัตราดอกเบี้ยเพียง 9.99% ต่อปี โดยสามารถผ่อนชำระเพื่อโปะหนี้บัตรเครดิตได้ยาวนานถึง 6 ปี และสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้คุณได้มากถึง 3 ล้านบาท เพียงคุณมีคุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้

เงื่อนไขน้อย ไม่ยุ่งยากสามารถช่วยให้คุณโปะหนี้บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดได้ง่ายดาย ด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan scb รวมทุกหนี้บัตรให้คุณผ่อนง่าย และสบายนานถึง 72 เดือน

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล Speedy Loan SCB รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner