สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566

อาชีพแม่ค้า ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าตลาดสด แม่ค้าตลาดนัดหรือแม่ค้าออนไลน์ ต่างก็เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ แต่เมื่อประสบกับปัญหาและความยากลำบาก ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือต้องการขอสินเชื่อสำหรับนำเงินมาใช้จ่ายในการดำเนินการค้า มักจะมีอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบได้ตามปกติได้ เหมือนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่มีสลิปเงินเดือน หรือมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ ส่งผลให้ต้องตกเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ กันจนต้องปิดแผงหนี้กันมานักต่อนัก

แต่ครั้งนี้ ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะธนาคารออมสินหนึ่งในธนาคารหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นความเดือดร้อน จึงได้ออกโครงการสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ซึ่งเป็นการอนุมัติเงินด่วนในรูปแบบ สินเชื่อออมสินค้าขาย ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่ค้าทุกตลาด โดยในวันนี้ เราขอแนะนำและนำเสนอข้อมูล สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ในรูปแบบของบทความ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 กับการขอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ มีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องใด ๆ ทั้งหมุนเวียนในธุรกิจ หรือนำเงินไปอุดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ หรือใช้เป็นสินเชื่อออมสินค้าขาย หรือเพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล โดยสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 กับสินเชื่อไทรทองอเนกปะสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อออมสินแม่ค้าตลาดนัดก็สมัครได้ กับสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ ที่นี่

 

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และการค้าขายให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อออมสินค้าขาย ออมสินชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อหมุนเวียนในการค้าขาย หรือจะเป็นด้านการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว โดยคุณสามารถยืมเงินด่วน ออมสินจากสินเชื่อออมสินค้าขายออมสินชีวิตสุขสันต์ เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายตามความต้องการและสามารถดำเนินการผ่อนชำระคืนเงินได้ยาวนานถึง 10 ปี โดยการขอสินเชื่อออมสินค้าขายนี้ เป็นการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไข คือ อนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนกำหนด

เพียงคุณมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถในการชำระหนี้ หรือเป็นผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 และเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนและเป็นผู้ฝากเงินสะสมกับธนาคารออมสิน

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ออมสินชีวิตสุขสันต์ ที่นี่

 

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 สินเชื่อ OD Happy life

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสินแม่ค้าตลาดนัด สินเชื่อ OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 ส่งให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกสินเชื่อที่สามารถให้ความช่วยเหลือแม่ค้าได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
  • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า สินเชื่อ OD Happy life เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการกู้ ซึ่งมีดังนี้

  • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
  • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
  • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
  • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566 สินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner