สินเชื่อบ้านแลกเงิน (โฮมฟอร์แคช) ที่ไหนดี 2566

“Home Sweet Home” บ้านแสนสุขของเรานั้น นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยไว้พักผ่อน ปกป้องคุ้มภัยในยามลมพายุโหมกระหน่ำแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ค้ำประกันการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยบ้านและที่อยู่อาศัยในกรรมสิทธิ์ของเรานั้น ยังสามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์และหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อบ้าน แลกเงินได้อีกด้วย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหล่าบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินต่างให้ความสำคัญ เพราะการให้บริการบ้านแลกเงิน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำสินทรัพย์เหล่านั้นมาแลกเป็นเงินก้อน เพื่อนำไปหมุนเวียน ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หรือนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ ซึ่งการขอสินเชื่อบ้าน แลกเงินนี้จะได้รับวงเงินสินเชื่อที่มีจำนวนสูงกว่าการขอ สินเชื่อเงินด่วนแบบบุคคลมาก โดยในครั้งนี้ เราขขอนำข้อมูลให้แก่คุณด้วย บทความ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ไหนดี 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้คุณศึกษาและสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

1.สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 My Home My Cash

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน แลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ ไม่ว่าคุณจะนำเงินไปซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน หรือปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือนำเงินไปลงทุนสานฝันทำธุรกิจหรือลงทุนได้ตามต้องการ เพียงนำอสังหาริมทรัพย์ของคุณ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ได้ทั้งใจ ทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ตึกแถว คอนโดนิเนียม และที่ดินเปล่าก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันยืมเงินด่วนบ้านแลกเงินได้ทันที

จุดเด่นของการให้บริการ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์ My Home My Cash มีหลายประการให้คุณพิจารณา ทั้งวงเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินซึ่งสูงสุด 20 ล้านบาท และเปิดโอกาสให้คุณผ่อนได้สบาย ๆ นานสูงสุดถึง 30 ปี แต่รวมอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี และในกรณีที่มีผู้กู้หลายคน หรือการกู้ร่วม ให้พิจารณาผู้กู้ที่อายุน้อยที่สุด และพิเศษสุดกับการพิจารณาอนุมัติเพียง 1 วันทำการ รวดเร็วเน้นการให้บริการบ้านแลกเงินด่วนทันใจ เพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี

เอกสารการสมัครสินเชื่อบ้าน แลกเงิน My Home My Cash

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายบทหน้าบัตร หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้กับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/ หลัง)
 • หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มที่ธนาคาร)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน

เอกสารยืนยันรายได้

 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ /หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน/ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำหรับผู้มีธุรกิจส่วนตัว /เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและกิจการ/ ภาพถ่ายกิจการ 4 – 5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป/ สำเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกราบรับ – รายจ่าย และใบเสร็จซื้อ ขายสินค้า
 • สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, ทนายความ, สถาปนิก)

หากคุณสนใจสมัครหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 My Home My Cash ที่นี่

 

2.สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 กรุงไทยบ้านให้เงิน

สินเชื่อบ้าน แลกเงิน กรุงไทยเป็นสินเชื่อบ้านให้เงินที่เน้นคนมีบ้านหรือที่ดิน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 8 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน แลกเงิน กรุงไทยบ้านให้เงินกู้ง่ายแค่เพียงคุณมีบ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดิน และที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เชื่อถือได้
 • ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 • ผู้ที่มีรายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี พร้อมนำหลักฐานและเอกสารอื่น ๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยของธนาคารได้
 • ไม่เคยมีประวัติผิดชำระหนี้

สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สินเชื่อบ้าน แลกเงิน บ้านให้เงิน ธนาคารกรุงไทย

 

3.สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 กรุงศรีโฮมฟอร์แคช

หนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเงินก้อน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มีหลักประกันทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ที่อนุมัติเงินก้อนสูงสุดถึง 85% ของราคาประเมิน เพื่อให้คุณที่มีแรงบันดาลใจ และต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการทำธุรกิจ หรือลงทุนได้อย่างสมดังใจ กับสินเชื่อบ้านแลกเงิน กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ง่าย ๆ อนุมัติเร็ว และสามารถผ่อนชำระคืนได้สบาย ๆ นานสูงสุดถึง 30 ปี

สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา และที่สำคัญสินเชื่อบ้านแลกเงินนี้ เป็นการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยสามารถเตรียมเอกสารในการดำเนินการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ได้ดังนี้

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือว่าไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) และสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีเป็นผู้มีรายได้เป็นค่า Commission
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็นค่า Commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/ 91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

เอกสารแสดงรายได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารด้านหลักประกันสำหรับสินเชื่อบ้าน แลกเงิน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

หากคุณสนใจสมัครหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสินเชื่อบ้าน แลกเงินกรุงศรี โฮมฟอร์แคช ที่นี่

 

4.สินเชื่อบ้านแลกเงิน ออมสิน 2566

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ออมสินที่เปิดโอกาสให้คนที่มีบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ให้สามารถนำมาแลกเป็นเงินโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน โดยสามารถให้วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนนานถึง 25 ปี โดย สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ออมสิน มีการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MRR ไม่เกิน 5.745 % ตลอดระยะเวลาของการทำสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อเป็นการอนุมัติเงินด่วนบ้านแลกเงิน ให้ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในการอุปโภคหรือการบริโภค หรือนำเงินไปไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีกระบวนการประเมินราคาหลักทรัพย์แยกเป็น 2 รูปแบบตามจำนวนเงินกู้ คือ

 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • เงินกู้แบบผสม (LT + OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทรัพย์สิน โดยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ออมสิน บ้านแลกเงิน

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันที่สามารถนำมาใช้ค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 ออมสิน บ้านแลกเงิน

 • ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด โดยเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น โดยสามารถให้กู้เพื่อการไถ่ถอนจำนองการกู้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นได้ และต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น มีรถยนต์เข้า – ออกได้สะดวก

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2566 บ้านแลกเงิน ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2 3

 

topofficecleaner