สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 Pantip, Facebook อันไหนน่าเชื่อถือ 2023

สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาเช้ากินค่ำ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนธุรกิจได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงรวบรวม สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 – 50000 บาท ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีผู้แนะนำไว้ใน Pantip และ Facebook โดยรับประกันว่าสินเชื่อดังกล่าวไม่หลอกลวง ได้เงินจริงหากมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขของสินเชื่อ มาดูกันเลย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 Pantip แนะนำ ‘สินเชื่อออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย’

หนึ่งในสินเชื่อที่ออกตามมาตรการเยียวผลกระทบจากโควิด-19 สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 ที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ Pantip โดยมักจะมีผู้เข้าตั้งกระทู้ถามอยู่เป็นประจำ เนื่องจากสินเชื่อออมสิน 10000 – 50000 บาท สินเชื่อนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ โดยสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ทำมาค้าขายหรือฟรีแลนซ์ จะสามารถสมัครสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้ มีวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ที่สำคัญมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.10% ต่อเดือนเท่านั้น ขณะที่ผู้มีรายได้ประจำจะสามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุด 50,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนสามารถกรอกรายละเอียดได้เลยที่นี่

 

สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 Pantip แนะนำ ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ ออมสิน

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก เป็นสินเชื่อใหม่ตามมาตรการเยียวผลกระทบโควิด-19 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 35% ต่อปี มีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 เดือน ที่สำคัญคือในช่วง 6 เดือนแรกของการขอสินเชื่อ ไม่จำเป็นต้องชำระหนี้+ดอกเบี้ยแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อ นับว่าเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางธนาคารออมสินจึงปิดระบบลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ชั่วคราว โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนอีกครั้ง ตั้งแต่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิทธิเต็ม หรือยุติโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากไว้แล้ว และธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้ผู้เคยกู้ฉุกเฉินเดิม กู้ได้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท

 

สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 Pantip/Facebook แนะนำ ‘สินเชื่อดอลฟิน มันนี่ (Dolfin Money)

สินเชื่อ 10000 ที่ชาวพันทิปและ facebook มีการพูดถึงกันค่อนข้างมาก คือ สินเชื่อดอลฟิน มันนี่ (Dolfin Money) ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยใช้งานควบคู่กับแอพ K Plus ของธนาคารกสิกรไทย มีระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อค่อนข้างไวพอสมควร โดยปัจจุบันการยืมเงิน 10000 ด่วน หรือสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน 10000 กับดอลฟิน มันนี่ มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% 30 วัน หรือ 1 เดือน และสามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านแอพ Dolfin ซึ่งมีให้บริการทั้ง ios และ android เพียงแต่การยืมเงินด่วน ดอลฟิน อาจจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน Statement ย้อนหลัง หรือเอกสาร 50ทวิ เป็นไฟล์ .pdf พร้อมสำหรับดาวน์โหลด เพื่อให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 10000 บาท นั่นเอง

 

 

topofficecleaner