สินเชื่อคนพิการ 2023 เงินฉุกเฉินคนพิการ 2566

กลุ่มคนพิการ เป็นประชาชนกลุ่มที่มักประสบกับความยากลำบากเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง ที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้เหล่าผู้พิการสามารถเข้าถึงการให้บริการขนส่งมวลชน และที่เป็นประเด็นยอดฮิต คือ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน สินเชื่อคนพิการที่มัก ไม่ค่อยตอบโจทย์และความต้องการของกลุ่มผู้พิการอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน รัฐบาลจึงดำเนินโครงการสินเชื่อคนพิการ ซึ่งเปิดลงทะเบียน ขอรับเงินฉุกเฉินคนพิการ10000ฟรีโดยเฉพาะสำหรับผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระบบบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน
สินเชื่อคนพิการ 2023 เงินฉุกเฉินคนพิการ 2566

สินเชื่อคนพิการ 2023

สินเชื่อคนพิการหรือเงินฉุกเฉินคนพิการ10000ฟรีเพื่อการประกอบอาชีพนั้นสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้ผู้พิการแต่ละรายจำนวน 10,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย และพิเศษสุดสำหรับการขอสินเชื่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการนี้ คือเป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่ต้องใช่บุคคลค้ำประกัน และเพิ่มเติมด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อคนพิการ ไว้ดังนี้

 • มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 • ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อคนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)
 • รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น
 • สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)

** กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น

 • ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ
 • เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อคนพิการ หลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ และการพิจารณาสินเชื่อคนพิการจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด โดยหากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาทันที ดังนั้นก่อนการส่งเอกสารทั้งหมด โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

สนใจสมัครและสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

สินเชื่อคนพิการ 2023 เงินฉุกเฉินคนพิการ 2566

สินเชื่อคนพิการ ธนาคาร ธกส. เงินด่วน A – Cash

หากจากการขอสินเชื่อคนพิการ กับโรงการพิเศษของรัฐบาล ทั้งนี้ผู้พิการยังคงสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนกับ ธนาคารอื่น ๆ ได้อีกเช่นกัน และในครั้งนี้เราขอแนะนำสินเชื่อเงินด่วน A – Cash จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสินเชื่อคนพิการ ธนาคาร ธกส. ที่สามารถอนุมัติวงเงินให้ทึกท่านได้ง่าย ๆ ทันทีสูงสุดถึง 50,000 บาท และสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ และสินเชื่อคนพิการ ธนาคาร ธกส. นี้สามารถผ่อนคืนได้สบาย ๆ ถึง 1 ปี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 • ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • มีวัตถุประสงค์การกู้สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือน
 • จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนค้ำประกัน

สนใจสมัครหรือต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อคนพิการ ธนาคาร ธกส. ที่นี่

 

และหากคุณพลาดโอกาสในการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อคนพิการ หรือเงินฉุกเฉินคนพิการ10000ฟรี กับโครงการของรัฐนั้น เราขอนำเสนอสินเชื่อคนพิการที่ผู้พิการทั่วไป ที่มีรายได้และมีเงื่อนไขตรงตามการขอสินเชื่อสามารถขอรับบริการได้ เช่น

ขอสินเชื่อคนพิการ กับแอพ LINE BK

แอพยืมเงินไลน์BKหรือ สืนเชื่อผ่านแอพ LINE บีเค เป็นการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่พร้อมช่วยคุณ ในการดำเนินการโอน ออม ยืม และจ่ายเงินได้ง่าย ๆ ทันที ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE ที่คุณคุ้นเคย โดยสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก LINE BK ก็สามารถกู้เงินผ่านLINEบีเค ได้ทันที พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการกู้เงินด่วน LINEบีเค เป็นอีกทางเลือกให้ผู้พิการสามารถขอสินเชื่อคนพิการได้ ซึ่งมีรายละเอียดและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • ใช้งานแอพกู้เงิน ผ่านไลน์ได้ทันทีไม่ต้องเตรียมเอกสาร ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน
 • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนก็สมัครได้
 • สามารถยืมเงินฟรี ผ่านแอพกู้เงิน ไลน์BK ได้แม้ไม่มีรายได้ประจำ
 • สามารถรับสิทธิพิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือน
 • เป็นสินเชื่อออนไลน์อนุมัติไว โดยได้รับการดูแลจากธนาคารกสิกรไทย

ไลน์บีเค เป็นแอพยืมเงินที่เบิกถอนเงินสดได้สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม อีกทั้งได้วงเงินคืนทันทีเมื่อชำระคืนอีกด้วย พิเศษสุดกับการเปลี่ยนวงเงินคงเหลือของคุณเป็นเงินก้อนเข้าบัญชีได้ง่าย ๆ โดยสามารถเลือกผ่อนชำระการยืมเงินได้สบาย ๆ นานสูงสุดถึง 60 เดือน ทั้งนี้การให้บริการยืมเงิน ผ่านแอพไลน์BK เป็นการให้ยืมเงินด่วนที่เน้นการอนุมติผลที่เร็ว ทันใจ ขอเพียงคุณมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยมีการกำหนดคุณสมบัติการสมัครการยืมเงินซึ่งหากผู้พิการมีเงื่อนไขก็สามารถกู้ได้ทันที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK (หากท่านใดยังไม่มี กด ที่นี่ เพื่อเปิดบัญชี)
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน/ และ 9,000 บาทสำหรับผู้ประกอบกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • ในบางกรณี อาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม เช่น สำเนารายการเดินบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น (สามารถใช้ได้สูงสุด 5 บัญชี)

** การเปิดบัญชีไลน์ บีเค เป็นการเปิดบัญชีออนไลน์ที่คุณสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ไม่มีการกำหนดการฝากขั้นต่ำ โดยสามารถกด ที่นี่ เปิดบัญชีไลน์บีเค ได้ทันที

สนใจสมัครและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แอพ LINE BK ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner