ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ยืมเงิน 10000 – 50000 บาท

สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินคงจะพอทราบกันดี เกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ด้วยสินเชื่อโควิดออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ แต่ ณ วันนี้ โครงการนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและอนุมัติวงเงินสินเชื่อโควิดออมสินไปหมดแล้ว แต่ทุกท่านยังไม่ต้องกังวล เพราะวันนี้เรามาพร้อมกับข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเงินด่วนออมสินปล่อยสินเชื่อ ที่ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านการเงิน กับบทความ “ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน” สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่

โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินออมสินมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยโครงการปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อยอีกด้วย  ดังนั้นอย่าเสียเวลา เราไปดูกันเลย

 

1.ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน การปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อย

 

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ยืมเงิน 10000 - 50000 บาท

ธนาคารออมสินดำเนินโครงการปรับโครงสร้างลูกหนี้ของธนาคารที่เป็นลูกค้า ด้วยการเปิดลงทะเบียนกู้เงินออมสินปรับโครงสร้างหนี้ให้มีภาระการผ่อนชำระลดลง โดยยึดหลักการรวมหนี้ เช่น จากเดิมลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท สามารถดำเนินการลงทะเบียนกู้เงินออมสินปรับโครงสร้างลูกหนี้เป็น ลดภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้าน และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินคงค้างชำระ 200,000 บาท สามารถลดภาระด้วยการประเมินมูลค่าหลักประกันกับภาระหนี้สินเชื่อเคหะที่ว่างอีก 500,000 บาท ส่งผลให้ลูกค้าสามารถนำหนี้บัตรเครดิตอีก 2 แสนมารวมเป็นตัวเดียวกัน และปรับโครงการได้ทันที

ทั้งนี้ หากทุกท่านสนใจสมัคร หรือลงทะเบียนกู้เงินออมสิน สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ GSB Call Center 1115

นอกจากการโครงการปรับโครงสร้างลูกค้า ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อโควิดออมสินแล้ว ธนาคารออมสินยังมีการดำเนินการออมสินปล่อยสินเชื่อตัวอื่น ๆ ที่แม้จะไม่เฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่มีความเพียบพร้อมและครอบคลุมลูกค้าทั่วไป โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและสามารถดำเนินการลงทะเบียนกู้ออมสินได้ เพื่อนำเงินสินเชื่อโควิดออมสินไปใช้จ่ายและแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งมีดังนี้

 

2.ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

 

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ยืมเงิน 10000 - 50000 บาท

ในปี 2566 ออมสินปล่อยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ โดยมีจุดเด่นที่สามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โดยรองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ก็สามารถลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 เพื่อรักษาพยาบาล ปลดหนี้ หรือ อื่น ๆ ได้อย่างไร้กังวล แม้ไม่ใช่สินเชื่อโควิดออมสิน 2566 แต่ไทรทองอเนกประสงค์นี้ สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสำหรับการกู้สินเชื่อเงินสด โดยมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถอนุมัติวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท ตามราคาประเมินของหลักทรัพยนั้น เช่น ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน เป็นต้น

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์เป็นสินเชื่อเงินสด ออมสินที่คุณสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 25 ปี สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ไม่เกิน 3 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปีสำหรับการขอสินเชื่อเงินสด ออมสินไม่เกิน 3 แสนบาท

สนใจสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ที่นี่

 

2.ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 สินเชื่อ OD Happy life

 

ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 2566 ยืมเงิน 10000 - 50000 บาท

แม้ไม่ใช่สินเชื่อโควิดออมสิน แต่สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่สามารถอนุมัติวงเงินให้คุณได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยออมสินปล่อยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของสินเชื่อออมสิน OD Happy life ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

และด้วยอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดียวกับสินเชื่อลงทะเบียนกู้เงินออมสินดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อ OD Happy life เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ออมสินปล่อยสินเชื่อที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
  • ผู้ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

ทั้งนี้ การพิจารณาของออมสินปล่อนสินเชื่อ OD Happy life นั้น เป็นการอนุมัติเงินกู้ที่จำนวนสูงมากถึง 10 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหลักประกันในการลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
  • ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
  • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
  • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้เงินออมสิน ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สนใจสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนกู้เงินออมสิน สินเชื่อ OD Happy life ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

 

topofficecleaner