ยืมเงิน AIS 100 บาท กดอะไร

หากคุณพบว่าเงินหมด ไม่สามารถโทรออกได้ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้งานมือถือ AIS ระบบเติมเงิน กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ต้องติดต่อกับผู้อื่นอย่างทันท่วงที คุณสามารถใช้บริการ AIS ใจดีให้ยืมเงินได้ โดยค่าใช้จ่ายที่ยืมจะถูกนำไปหักจากยอดเงินที่คุณเติมในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธียืมเงิน AIS 100 บาท กดอะไรอยู่ ก็ต้องบอกว่าปัจจุบัน AIS ได้จำกัดวงเงินให้ยืมไว้เพียงแค่ 20 บาทเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถยืมเงินง่าย ๆ ด้วยการกดรหัสเพียงไม่กี่ตัว ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ยืมเงิน AIS วันทูคอล 20 บาท กดอะไร

สำหรับผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือ AIS ที่ต้องการใช้บริการใจดีให้ยืม คุณสามารถยืมเงิน 20 บาทเพื่อโทรออกได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– เบอร์มือถือยังใช้งานได้อยู่ มีจำนวนวันเพียงพอ และยังไม่ถูกตัดสัญญาณ

– เปิดใช้งานเบอร์มือถือ AIS วันทูคอลมาไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

– มียอดค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 150 บาท ขึ้นไป ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

หากคุณไม่แน่ใจว่าสามารถยืมเงิน AIS 20 บาท ได้หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิยืมเงินเอไอเอสได้ด้วยการกดรหัส *611# แล้วโทรออก

 

ยืมเงิน AIS 100 บาท กดอะไร

เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ยืมเงินวันทูคอล จำนวน 20 บาท ได้ ให้คุณกดรหัส *611*1# แล้วโทรออก ไม่นานคุณก็จะได้รับ SMS ยืนยันว่าคุณได้ยืมเงิน AIS 20 บาท เสร็จสิ้น สามารถโทรออกได้เลย ทั้งนี้ ครั้งต่อไปที่คุณเติมเงิน คุณจะถูกหักยอดเงิน 20 บาทที่ได้ยืมไปในครั้งนี้

 

ยืมเงิน AIS 100 บาท กดอะไร
topofficecleaner