ยืมเงินด่วน ออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2566

เงินอาจไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่บางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้สะดวกสบายได้เสียทุกอย่าง อาชีพที่ทำในวันนี้ ตกเย็นกลับบ้านพักผ่อน ตื่นขึ้นมาอีกวัน อาจจะกลายเป็นคนตกงานได้โดยไม่รู้ตัว หรือแม้แต่การเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด คนใกล้ตัวทั้งญาติพี่น้องหรือคู่ชีวิต เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน และนี่ยังไม่รวมถึงเหตุฉุกเฉินอีกมากมายที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยปัญหาทั้งหมดล้วนต้องใช้เงินในการแก้ปัญหา ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน เพียง 1 วันก็ไม่สามารถรอได้ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ด้วยการให้บริการสินเชื่อ เงิน ด่วน ออมสินในรู้แบบใหม่ ที่สามารถดำเนินการขอเงินด่วนออนไลน์ผ่าน แอป MyMo ซึ่งเป็นการให้บริการ e- banking ของธนาคารออมสิน ที่พร้อมให้บริการเงินด่วน ออมสินแก่คุณ ดังนั้นหากคุณกำลังต้องการเงินด่วน ออมสินยินดีให้ความช่วยเหลือคุณ เพื่อนำมาจัดการปัญหา ด้วยการบริการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2566 ซึ่งสมัครง่าย รวดเร็วและได้เงินจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อเงินด่วน ออมสิน 2566

สินเชื่อ เงิน ด่วน ออมสิน พลังฐานรากออมสินเป็นสินเชื่อที่ให้บริการยืมเงินด่วน ออมสินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเงินกู้ และยิ่งไปกว่านั้นยัง ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยให้วงเงินด่วน ออมสินไม่เกิน 50,000 บาท และให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเงินด่วน ออมสินที่สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน โดยผู้ที่สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วน ออมสินได้ คือ กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่มีรายได้ประจำ

สมัครสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน

หลังจากการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ในรอบแรกนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ที่ต้องการขอยื่นกู้เงินด่วน ออมสินในโครงการเสริมพลังฐานรากเต็มจำนวน ส่งผลให้ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อีก แต่เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการเงินด่วน ออมสิน ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาระบบการยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ ผ่านแอป MyMo ของธนาคารออมสิน โดยมีความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติซึ่งใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

 

ยื่นกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

เนื่องจากการขอสินเชื่อเงินด่วน ออมสินเสริมพลังฐานรากที่เคยดำเนินการไปแล้ว กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ส่งผลให้ในระบบไม่สามารถเปิดเพื่อให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางธนาคารออมสินจึงได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเงินด่วน ออมสินเสริมพลังฐานรากในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ โดยสามารถขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking ของธนาคารออมสิน กับแอป MyMo ได้ในทันที โดยเพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้ ก็สามารถขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเงินด่วน ออมสินหรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าตลาดนัด ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้สินเชื่อเงินด่วน ออมสินแล้วระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

และต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

 • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
 • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)
 • หมายเหตุ :
 • กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 – 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้
 • กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ ธนาคารพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสิน ดังนั้นโครงการเงินด่วนออนไลน์นี้จึงเป็นโครงการที่พร้อมนำเสนอเงินด่วน ออมสินให้แก่ผู้ค้าของธนาคารและลูกค้าเก่าของธนาคาร

 

สมัครสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน

การสมัครสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน สามารถดำเนินการได้โดยสมัครผ่านช่องทาง Mobile Banking ของธนาคารออมสิน MyMo ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์สมัครสินเชื่อพลังฐานรากออมสินได้ด้วยตนเอง โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e – slip (.JPG) ซึ่งผู้ที่ประสงค์ขอกู้เงินด่วน ออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากหากขอกู้ยังไม่เต็มจำนวน และมีความต้องการจะกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางปกติ โดยผ่านที่ธนาคารสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

ทำสัญญากู้เงินด่วนออนไลน์ในรูปแบบ e – Contract

การทำสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการให้บริการอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบรับแนวโน้มในการให้สินเชื่อดิจิทัล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ยืนยันทำสัญญาเงินด่วน ออมสินในรูปแบบ e-Contract ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส Passcode และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินด่วนออนไลน์ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน Mobile Banking (MyMo) และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักบน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. นับจากการทำสัญญา

การแจ้งผลไว รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเน้นที่ความรวดเร็วและความสะดวกในการทำธุรกรรม ดังนั้นการแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ ของธนาคารออมสินนี้จึงดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว อนุมัติเร็วรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอัตโนมัติ SMS และ Notification บน Mobile Banking MyMo ของธนาคารออมสิน และหากสินเชื่อเงินด่วน ออมสินผ่านการพิจารณา ผู้กู้จะต้องเข้ายืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e – Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ ภายในระยะเวลา 7 วัน

ช่องทางการชำระสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ออมสิน

การชำระค่างวดสินเชื่อเงินด่วน ออมสินเสริมพลังฐานรากนั้น สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและง่ายดายโดย

 • หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นหลักบน Mobile Banking MyMo โดยอัตโนมัติ
 • กรณีชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวดเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินด่วนออนไลน์ได้ทุกช่องทางที่ธนาคารให้บริการ

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

สามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บน Mobile Banking (MyMo) ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการระบุรหัส OTP การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ซึ่งต้องเป็นลูกค้าที่ขอสินเชื่อเท่านั้น

 

สนใจสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สมัครสินเชื่อพลังฐานรากออมสิน

อ้างอิง 1 2

 

 

topofficecleaner