ยืมเงินด่วน กรุงเทพ สินเชื่อบุคคล 2566

ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว และเน้นการตอบโจทย์ทุกความฝันกับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ ที่เป็นการให้บริการยืมเงินด่วน กรุงเทพด้วยการให้บริการจากธนาคารช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และเติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพใด ทั้งพนักงานที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการหรือพนักงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 หรือมากกว่านั้นได้ทันที

โดยในครั้งนี้ เราได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของธนาคารกรุงเทพมาเพื่อให้เป็นข้อมูลรายละเอียดแก่คุณ ที่ต้องการและมีความสนใจในการให้บริการยืมเงินด่วน กรุงเทพ 2566 ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ยืมเงินด่วน กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

การให้บริการยืมเงินด่วนที่เป็นวงเงินอเนกประสงค์ ที่สามารถช่วยให้คุณเติมเต็มความต้องการได้อย่างทันใจ พิเศษสุดสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพนี้สามารถให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท ซึ่งคุณสามารถรับเงินได้ทันที และสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้นานถึง 60 เดือนอีกด้วย เพียงคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 29 ปี
 • ประกอบอาชีพเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วน กรุงเทพกับสินเชื่อบังหลวงสุขใจได้ทันที โดยไม่ต้องมีบุคคลมาค้ำประกันการกู้ ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเพื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพ

 

 

ยืมเงินด่วน กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อีกหนึ่งการให้บริการสินเชื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพ เผื่อสำหรับคุณโดยเฉพาะ พร้อมให้วงเงินพร้อมใช้ ในยามจำเป็น ไม่ว่าคุณจะยืมเงินด่วน 500 หรือหลักพันบาทได้ทันที ด้วยการสมัครสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ พร้อมกับเปิดใช้งานบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ซึ่งสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อเพื่อให้คุณยืมเงินด่วนตัวนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณชำระเงินคืนได้ต่ำสุดเพียง 500 บาทหรือ 5% เท่านั้น กู้ได้ง่าย ๆ รวดเร็วไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินใช้ได้ตลอด เพื่อการใช้ชีวิตที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 29 ปี
 • ประกอบอาชีพเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วน กรุงเทพกับสินเชื่อบังหลวงอุ่นใจและบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทได้ทันที โดยไม่ต้องมีบุคคลมาค้ำประกันการกู้ ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเพื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพ

 

สินเชื่อ อาชีพอิสระ ธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

สินเชื่อตัวนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาชีพอิสระ ธนาคารกรุงเทพ ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่มีหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ให้สามารถดำเนินการขอกู้กับธนาคารได้ โดยการใช้บัญชีเงินฝากและจำนวนเงินในบัญชีเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องร้องขอให้ใครมาค้ำประกัน เพราะคุณสามารถใช้เงินในบัญชีค้ำการกู้ได้

ทั้งนี้ สินเชื่อ อาชีพอิสระ ธนาคารกรุงเทพ ตัวนี้เปิดโอกาสให้คุณสามารถขอสินเชื่อเงินสดได้จำนวนสูงสุดถึง 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน อีกทั้งยังให้ผ่อนชำระเงินคืนได้นานสูงสุดถึง 10 ปี ในอัตราและจำนวนเท่า ๆ กัน กู้ง่าย รวดเร็วเพียงคุณคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการขอสินเชื่อ อาชีพอิสระ ธนาคารกรุงเทพ นี้แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

 • กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอก
 • กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน ชำระอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน บวก 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก
 • เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วน กรุงเทพกับสินเชื่อบังหลวงอุ่นใจและบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทได้ทันที โดยไม่ต้องมีบุคคลมาค้ำประกันการกู้ ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเพื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพ

จะเห็นแล้วว่าแม้จะประกอบอาชีพอิสระ แต่การเดินบัญชีนั้นมีความสำคัญ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอยืมเงินด่วน กรุงเทพกับสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันได้ทันที โดยไม่ต้องมีบุคคลมาค้ำประกันการกู้ ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ที่นี่ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเพื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพ

 

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อ SMEs

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับ SME ที่พร้อมสร้างความมั่นใจให้คุณสามารถดำเนินกิจการและธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วย 2 ทางเลือก ที่สามารถตอบโจทย์ที่ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน) ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ ทุก SME ยากที่จะปฏิเสธ ซึ่งสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท โดยสามารถอนุมัติรวดเร็วและให้คุณได้ยืมเงินด่วน กรุงเทพทันที โอนเข้าบัญชีง่าย ๆ กับสินเชื่อบังหลวงเพิ่มทรัพย์ และอนุมัติวงเงินเบิกใช้ได้ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท กับสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ สมัครได้ง่าย ๆ เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถมีเงินด่วนเพียงพอในการดำเนินกิจการ หมดกังวลเรื่องการขอสินเชื่อยืมเงินด่วน กรุงเทพบัวหลวงหรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้บริการทันที หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบรายละเอียดในการติดต่อ คลิก ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner