กู้เงินไทยพาณิชย์ 2566

หลายท่านที่มีความต้องการเงินด่วน ยืมเงินด่วน คงจะมีข้อสงสัยและมีคำถามว่าสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ ดีไหม โดยเราเชื่อว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งด้านเงินกู้ สินเชื่อ และมีศักยภาพที่สามารถช่วยทุกท่านได้ โดยการกู้เงินไทยพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น SCB สินเชื่อ 10000 หรือสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือรถแลกเงินนั้น ทุกผลิตภัณฑ์สามารถช่วยคุณได้ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว

ดังนั้นในครั้งนี้ เราขออาสาเป็นผู้ช่วยคุณ ให้ได้รับข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำหรับการสมัครเพื่อขอกู้เงินไทยพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อ Your Loan

สินเชื่อ your loan SCB สินเชื่อ 10000 ก็กู้ได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติกู้เงินไทยพาณิชย์แล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการทันที โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอกู้เงินไทยพาณิชย์ โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการจัดสรรและวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัว และสามารถชำระเงินคืนสินเชื่อ กู้เงินไทยพาณิชย์เป็นงวด ๆ รายเดือน หรือสามารถชำระเป็นราย 2 สัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กันอีกด้วย

จุดเด่น สินเชื่อ your loan ไม่ใช่บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อให้กู้เงินไทยพาณิชย์ your loan อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยรายเดือน และไม่เกิน 2 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการกำหนดระยะเวลาการกู้เงินไทยพาณิชย์ ไว้ที่สูงสุด 60 งวด หรือลูกค้าสามารถชำระเป็นราย 2 สัปดาห์คือ 130 งวด งวดละเท่า ๆ กัน ทั้งนี้การพิจารณาจะอยู่ที่เงื่อนไขของธนาคาร โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ ร้อยละ 10 – 25 ต่อปี โดยจะไม่การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ ร้อยละ 25 ต่อปี ในกรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระสินเชื่อ your loan โดยผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อกู้เงินไทยพาณิชย์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติง่าย ๆ ก่อนการยื่นขอสินเชื่อได้ดังนี้

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ your loan 2566

 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 • มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำที่ 10,000 บาท
 • ไม่มีสินเชื่ออื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ your loan

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบันสำหรับพนักงานประจำ/ เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนหรือ หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้ (ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน)
 • เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ หรือ สำเนาหนังสือการจดทะเบียน/ ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เอกสารการเสียภาษี ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อ your loan ของ SCB

สำหรับการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของ SCB สินเชื่อ 10000 ก็กู้ได้นั้น มีการกำหนดไว้เพิ่มเติมสำหรับกรณีผิดนัดชำระ โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย SCB สินเชื่อ 10000 ก็กู้ได้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี คำนวณจากค่างวดส่วนที่เป็นเงินต้นที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ อีกทั้งหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีฝากทุกบัญชี หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของสินเชื่อ เงินสด your loan

ทั้งนี้ หากท่านผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อกู้เงินไทยพาณิชย์ หรือนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารสามารถดำเนินการบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฤหมายกับท่านต่อไปได้ ดังนั้นก่อนการสมัครสินเชื่อกู้เงินไทยพาณิชย์your loan แม้ว่าสินเชื่อนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ท่าน สามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน และไม่จำเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือน แต่ท่านก็ควรศึกษารายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียเวลาและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

สนใจสมัคร สินเชื่อ scb your loan หรือกู้เงินไทยพาณิชย์ หมดกังวลเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ ดีไหม สามารถติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือ โทร SCB Call Center 0 2777 7777 หรือที่เว็บไซต์ SCB

 

 

 

กู้เงินไทยพาณิชย์ 2566

 

กู้เงินไทยพาณิชย์ กับ SCB Speedy Loan

สินเชื่อบุคคล speedy loan 2566 เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ซึ่งเป็นการอนุมัติวงเงินกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรอง สำหรับการดำเนินชีวิตและสำหรับเป็นแหล่งการกู้เงินไทยพาณิชย์สำหรับทุกท่านที่มีความประสงค์ต้องการใช้เงินด่วนและต้องการปลดหนี้ หรือนำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ โดยสามารถอนุมัติวงเงินกู้เงินไทยพาณิชย์ได้สูงสุดสุดถึง 3 ล้านบาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และการจัดการการเงินกู้ โดยสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 72 งวด ด้วยอัตราดอกเบี้ยสบาย ๆ เพียง 9.99 %

เงื่อนไขการให้บริการ scb สินเชื่อฉุกเฉิน Speedy loan

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan เป็นการให้บริการทางการเงินที่สามารถช่วยให้คุณได้กู้เงินไทยพาณิชย์ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงยื่นขอสินเชื่อเพื่อมารับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากับสินเชื่อบุคคล ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 9.99% ต่อปี โดยสามารถผ่อนชำระได้ยาวนานถึง 6 ปี และสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้คุณได้มากถึง 3 ล้านบาท เพียงคุณมีคุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้

เงื่อนไขน้อย ไม่ยุ่งยากสามารถช่วยให้คุณมีเงินด่วน และด้วยการกู้เงินไทยพาณิชย์ กับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan scb สามารถรวมทุกหนี้บัตรให้คุณผ่อนง่าย และสบายนานถึง 72 เดือน

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล Speedy Loan SCB ที่นี่

ยืมเงิน SCB ผ่านแอป

สำหรับวิธีการกู้เงินไทยพาณิชย์ ผ่านแอพ SCB Easy นั้นมีดังนี้

ขั้นตอนแรกให้คุณดาวน์โหลดแอพ SCB Easy มาติดตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน ไม่ว่าจะใช้งาน ios หรือ android จากนั้นให้ลงทะเบียนแล้วเข้าใช้งานเมนูสินเชื่อ > Speedy Loan > กรอกข้อมูลส่วนตัวและความต้องการใช้เงิน > อัพโหลดหลักฐานแสดงรายได้ โดยกระบวนการกู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านแอพ ข้างต้นใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที จากนั้นธนาคารจะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อกู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านแอพ ไม่เกิน 3 วัน เมื่อได้รับข้อความอนุมัติสินเชื่อคุณก็จะได้รับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 24 – 48 ชั่วโมง

สนใจสมัคร สินเชื่อกู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านแอพ speedy Loan ที่นี่

เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่น ๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่น ๆ 2566

 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับ การกู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านแอพ Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่น ๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่น ๆ ของสถาบันการเงินอื่น ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม กู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านแอพ SCB Call Center โทร 0 2777 7777

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner