กู้เงินธนาคารกรุงไทย 2566

หากจะกล่าวถึงการกู้เงินธนาคารกรุงไทย หรือการให้บริการทางด้านการเงิน ในช่วงนี้สำหรับธนาคารกรุงไทยแล้วคงไม่มีอะไรที่จะยอดฮิต ยอดนิยม ไปมากกว่าการเป็นตัวกลางในการดำเนินนโยบายของรัฐ หลาย ๆ โครงการ ซึ่งเป็นการให้บริการที่นอกเหนือจากการให้บริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ที่ทุก ๆ ท่านเคยใช้บริการ

โดยในช่วงนี้ เราได้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยจากหลาย ๆ โครงการที่เข้าร่วมกับรัฐบาล เริ่มตั้งแต่ การให้บริการ แอปกระเป๋าตัง ที่มีโรงการ เราไม่ทิ้งกัน คนละครึ่ง จนมาถึงเราชนะ แต่ในครั้งนี้ เราจะไม่มาพูดเจาะประเด็นถึงโครงการเหล่านั้น เพราะหลาย ๆ ท่านคงพอจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้ว โดยในครั้งนี้ขอให้เราเป็นตัวแทน ในการแนะนำทุกท่าน ให้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของการให้บริการกู้เงินธนาคารกรุงไทย ที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่น่าสนใจ ทั้งหมดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย 2566

การให้บริการกู้เงินธนาคารกรุงไทย ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทยนั้นเป็นการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ที่พร้อมอนุมัติเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทยของลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ โดยมีให้เลือกมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ ทั้ง สินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย เพื่อสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และยังมีการให้บริการสินเชื่อเพื่อกู้เงินธนาคารกรุงไทยสำหรับพนักงานเอกชน และบุคคลทั่วไปอีกด้วย ทั้งสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus และสินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นต้น ซึ่งเราขอนำเสนอข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านการให้กู้เงินธนาคารกรุงไทย ที่เน้น กู้ง่าย และสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดได้มากถึง 5 ล้านบาท ขอเพียงคุณมีสถานะและมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีและมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

หากสนใจกู้เงินธนาคารกรุงไทย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ คลิก ที่นี่ สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการ

 

 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

หนึ่งการให้บริการด้านสินเชื่อและการให้กู้เงินธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเสนอวงเงินให้กับลูกค้าที่ทำงานในภาคเอกชน โดยเน้นความเท่าเทียมในสามารถขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ง่าย ๆ ทันที โดยเสนอวงเงินสูงสุดที่ 5 ล้านบาท ขอเพียงลูกค้ารับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus นี้มีการกำหนดคุณสมบัติการกู้ไว้ ดังนี้

 • มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย
 • มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป หรือ
 • เป็นพนักงานเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป และเป็นบริษัทที่มี (MOU) กับธนาคารกรุงไทยเรื่องสวัสดิการกู้เงินธนาคารกรุงไทย
 • และสำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป สามารถยื่นกู้เงินธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย 5 Plus ได้

หากสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ง่าย ๆ ทันที คลิก ที่นี่ สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

หนึ่งในการให้บริการสินเชื่อเงินสดที่สามารถอนุมัติเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทยให้คุณได้ทันที รวดเร็ว วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท พิเศษสุดด้วยเงื่อนไขเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อนำมาค้ำประกันการกู้เงินธนาคารกรุงไทย ด้วยการให้บริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทยพร้อมบริการทุกท่านทันที และด้วยการบริการที่เน้นการบริการที่รวดเร็ว สะดวกง่ายดาย พร้อมนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่สามารถจับต้องได้ที่ 20% ต่อปีสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ และ 22% ต่อปีสำหรับผู้กู้ที่มีฐานะเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป “รวดเร็ว สะดวกสบาย และกู้ง่าย” กับสินเชื่อ smart money กรุงไทย โดยสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ smart money

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • เจ้าของกิจการรายย่อยทั่วไป ที่มีรายได้สุทธิขั้นต่ำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และเปิดกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • และที่สำคัญคือ ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย smart money

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือ statement โดย บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน/ เจ้าของกิจการ ร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 ปี พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หากต้องการการกู้เพื่อชำระคืนสินเชื่อ

ยิ่งไปกว่านั้น การให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย smart money ของธนาคารกรุงไทยยังมีช่องทางพิเศษที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถเข้าคำนวณวงเงิน และค่างวดการขอกู้สินเชื่อเงินด่วน กรุงไทยได้ก่อนการยื่นเอกสารจริง ที่นี่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบก่อนการขอสินเชื่อจริง เพื่อสามารถประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ก่อน

นอกจากการให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย smart money แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทยอีกหนึ่งบริการที่สามารถช่วยให้ทุกท่านได้เงินก้อน และเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทยช่วยคุณได้กับสินเชื่อรถแลกเงิน ktc พี่เบิ้ม 2566 โดยมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

 

กู้เงินธนาคารกรุงไทย 2566

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ktc พี่เบิ้ม เงินด่วนกรุงไทย

เปลี่ยนเล่มทะเบียนที่คุณมีเป็นเงินสดง่าย ๆ ให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้สบาย ขับรถต่อไปได้ พร้อมทั้งได้เงินก้อนไปใช้ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ หรือรถกระบะ สมัครง่าย ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน รู้ผลอนุมัติทันที สินเชื่อรถแลกเงิน กรุงไทย สมัครง่าย ขอเพียงคุณมีรถ พร้อมทะเบียนก็สามารถนำรถของคุณเข้ารับการให้บริการได้ทันที โดยมีการกำหนดเงื่อนไขการขอสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย พี่เบิ้ม ดังนี้

คุณสมบัติการขอสินเชื่อเงินด่วนกรุงไทยรถแลกเงิน ktc พี่เบิ้ม

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำเพียง 8,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเป็นเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • มีโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน และรถไม่ติดไฟแนนซ์

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร/ สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ใช้สำหรับการโอนเงินสินเชื่อรถแลกเงิน กรุงไทย
 • หลักฐานการต่อภาษีรถ
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย พี่เบิ้ม 2566 ต้องดำเนินการลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้บริการ เพื่อให้ทางบริษัท ดำเนินการติดต่อนัดหมายเพื่อเข้ารับการให้บริการ โดยในการให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย พี่เบิ้ม รถแลกเงิน ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นเอกสารและนำรถยนต์เข้ามาตรวจสภาพที่จุดให้บริการ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือ กับเจ้าหน้าที่ของ ktc พี่เบิ้ม ซึ่งมีการให้บริการตรวจนอกพื้นที่เป็นการให้บริการ delivery อีกด้วย สามารถลงทะเบียน สินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย พี่เบิ้ม 2566 ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner