กู้เงินคนจน 2023 สินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน 2566

การขอสินเชื่อหรือกู้เงินในระบบอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายคนที่มีรายได้น้อยมากพอสมควร เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่มักต้องการเอกสารมากมายในการค้ำประกันเงินกู้ แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คุณสามารถกู้เงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ ได้จากธนาคารออมสินในโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ สรุปได้ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กู้คนเงินคนจนผ่านสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารออมสิน 2563

โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแบบมาสำหรับช่วยเหลือคนจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่มีความต้องการเงินด่วนฉุกเฉินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แต่เลือกที่จะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้แทน โดยสินเชื่อคนจนหรือสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมสิน มีวงเงินให้คุณกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท พร้อมระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้นานสูงสุด 5 ปี โดยใช้เอกสารสำคัญในการสมัครสินเชื่อ เพียงแค่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสามารถสมัครสินเชื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี แถมยังต้องมีงานทำและถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ก็จะสามารถสมัครสินเชื่อได้อย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ออมสิน Call Center 1115 หรือเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

 

topofficecleaner