เงินอุดหนุนบุตร 2566 ลงทะเบียนออนไลน์ เช็คเงินเข้าวันไหน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ยังไม่มีวี่แววว่าจะผ่อนคลายลง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ทำให้การผลิตวัคซีนมีความยากลำบากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลจึงยังต้องดำเนินต่อไป โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวนเงิน 800 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับวิธีการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2566 และการเช็คเงินเข้าวันไหนนั้น เราได้เรียบเรียงมานำเสนอให้คุณทราบแล้วในบทความนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ใครบ้างมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุตร 2566

– ผู้ปกครองของเด็กสัญชาติไทย (สัญชาติไทยทั้งพ่อแม่และลูก)

– ผู้ปกครองของเด็กที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

– ผู้ปกครองของเด็กต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และเด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน

 

วิธีสมัครลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 2566

            ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือการทำแบบทดสอบว่าบุตรของท่านมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ โดยสามารถเข้าไปทำได้ที่นี่ โดยหลังจากที่ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าบุตรของท่านมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบุตรก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การสมัครลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1.ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักเขต, อบต.) ในจังหวัดที่เด็กเกิดและอาศัยอยู่จริง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

2.หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว อปท. จะติดประกาศผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรภายใน 15 วัน หากมีสิทธิ อปท. จะบันทึกข้อมูลเด็กเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

3.อปท. จะส่งหลักฐานเอกสารให้กับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หลังจากนั้นก็รอเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้เลย

 

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร สามารถดูแผนผังได้ที่นี่

 

 

วิธีเช็คสิทธิ/ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 2566

หลังจากผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเช็คสิทธิได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ จากนั้นให้พิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง) และเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ก็จะสามารถเข้าไปเช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้

 

อ้างอิง 1

 

 

topofficecleaner