อบรมใบขับขี่ 2566 ช่วงโควิด ทำอะไรได้บ้าง

ปี 2566 เดินทางมาถึงพร้อมกับข่าวการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ใครที่วางแผนไว้ว่าจะทำใบขับขี่ใหม่รับปีใหม่เสียหน่อยก็คงต้องเปลี่ยนแผนกะทันหัน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศงดอบรมใบขับขี่ 2566 อย่างไม่มีกำหนดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในประกาศฉบับนี้ยังรวมถึงการงดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมใบขับขี่ 2566 ดังนี้

 

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

– งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รายใหม่ทุกชนิด (งดอบรมใบขับขี่ 2566 ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ธรรมดา หรือผู้สอบใบขับขี่วินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ก็ตาม)

– งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานทุกประเภท (งดอบรมต่อใบขับขี่ 2566 ทุกประเภท)

– งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถยนต์ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม

– งดการดำเนินการของ รร.สอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ‘กทม.’ ตั้งแต่ 2 – 17 ม.ค.2566 (ปิด รร.สอนขับรถใน กทม. ทั้งหมด)

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะสั่งงดการอบรมใบขับขี่ 2566 ในช่วงนี้ไปก่อน แต่ก็ยังอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะทำใบขับขี่ใหม่ แต่ได้ผ่านขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ไปแล้วเข้ามาทำใบขับขี่ใหม่ที่สำนักงานขนส่งได้ตามปกติ ดังนี้

 

– อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว (หมายถึงผู้ที่ไปเรียนขับรถ ผ่านการอบรม และได้หนังสือรับรองจาก รร.สอนขับรถ มาแล้ว)

            – อนุญาตให้ผู้ประสงค์ออกใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย (ใครที่ทำใบขับขี่หายสามารถมาออกใบแทนไปก่อนทำบัตรใหม่ได้)

            – อนุญาตให้ผู้ประสงค์เปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี (ขั้นตอนนี้ไม่มีการอบรม)

            – อนุญาตสำหรับการต่อใบอนุญาตขับรถที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

 

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมใบขับขี่ 2566 ว่าจะเปิดอีกครั้งเมื่อใด เราจะนำมาแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งในโอกาสแรก

 

 

topofficecleaner