ยกเลิกบัตร ATM ออมสิน/ กสิกร/ ไทยพาณิชย์/ กรุงไทย ทำไง 2566

สังคม Cashless และ Cardless นั้นกำลังขยายขอบเขตทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ด้วยการเสริมการให้บริการแก่ทุกท่านด้วยการเบิก ถอน โอนและทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ตู้ ATM ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอปสุดทันสมัยของธนาคารต่าง ๆ ส่งผลให้บัตรเอทีเอ็มอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการยกเลิกบัตร ATM ยกเลิกบัตรเดบิตกันดีกว่า ด้วยบทความ “ยกเลิกบัตร ATM ออมสิน/ กสิกร/ ไทยพาณิชย์/ กรุงไทย ทำไง 2566” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ยกเลิกบัตร ATM ออมสิน 2566

 

ยกเลิกบัตร ATM ออมสิน 2566

การยกเลิกบัตร ATM / ยกเลิกบัตรเดบิต นั้นจากข้อมูลและรายละเอียดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินแนะนำว่า ให้ทุกท่านที่มีความต้องการยกเลิกบัตร ATM นำบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเพื่อดำเนินการยกเลิกบัตร ATM และบัตรเดบิต โดยเฉพาะในกรณีของการยกเลิกบัตรเดบิตนั้น หากท่านดำเนินการเปิดการใช้งานบัตรไปแล้วนั้น ต้องเดินทางไปขอยกเลิกบัตรเดบิตด้วยตัวท่านเองที่ธนาคารออมสิน ยกเว้นไม่มีการเปิดใช้บัตรเดบิตตั้งแต่แรก ซึ่งนั่นจะเป็นการยกเลิกบัตรเดบิตไปโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ การดำเนินการให้บริการการขอยกเลิกบัตร ATM ออมสิน 2566 นั้นสามารถดำเนินการผ่านระบบ Call Center ได้ โดยต้องแจ้งหมายเลขหน้าบัตร ATM และระบุข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อขอยกเลิกบัตร ATM แต่การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมบัตรนั้น ต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มที่ธนาคารสาขา ซึ่งทำให้ หากท่านต้องการเงินค่าธรรมเนียมการใช้บัตรคืน การยกเลิกบัตร ATM ต้องเดินทางเข้าติดต่อที่ธนาคารสาขาเท่านั้น

GSB Call Center 1115

 

ยกเลิกบัตร ATM กสิกร 2566

 

ยกเลิกบัตร ATM กสิกร 2566

วิธีการแจ้งขอยกเลิกบัตร ATM กสิกรไทย 2566 มีการให้บริการที่คล้ายคลึงกับการขอยกเลิกบัตร ATM ของธนาคารออมสิน โดยทุกท่านสามารถแจ้งยกเลิกบัตร ATM ได้ด้วยตัวเองที่ธนาคารทุกสาขาโดยเข้าติดต่อที่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการให้บริการ ด้วยเอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีธนาคารบัญชีที่ต้องการยกเลิกบัตร ATM

ทั้งนี้การให้บริการ ยกเลิกบัตร ATM กสิกรไทยนั้น มีความพิเศษกว่าทุกธนาคาร คือ ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกบัตร ATM ได้ทันทีผ่านช่องทาง Call Center และสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมบัตรรายปีบางส่วนได้ทันที โดยค่าธรรมเนียมนั้นจะหักค่าบริการ แล้วโอนเงินส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมเช้าบัญชีของท่านในวันถัดไป โดยเป็นการให้บริการการแจ้งยกเลิกบัตร ATM ที่มีความรวดเร็ว สะดวกและง่ายดายที่สุดในบรรดาธนาคารทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ยังสามารถดำเนินการขอแจ้งยกเลิกบัตร ATM ผ่านแอป K – Plus ได้อีกด้วย

ติดต่อ Call Center ของธนาคารกสิกรไทย 02 – 8888888

 

ยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์ 2566

 

ยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์ 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกสถาบันการเงินที่ยังคงดำเนินนโยบายในการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลของลูกค้าอย่างเข็มงวด ส่งผลให้การดำเนินการขอแจ้งยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์กับการขอยกเลิกบัตร Debit นั้นเมื่อมีการเปิดการใช้งานไปแล้ว ลูกค้าต้องดำเนินการเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อแจ้งความจำนงในการขอยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์ และยกเลิกบัตรเดบิตด้วยตัวท่านเอง โดยสามารถเข้าติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน โดยการนำเอกสารประกอบการขอแจ้งยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์ 2566 และขอยกเลิกบัตร Debit ซึ่งมีดังนี้

  • สมุดบัญชีตัวจริงสำหรับบัญชีที่ต้องการยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์
  • บัตรประจำตัวประขาขนของท่าน

โดยการแจ้งอายัดบัตรไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านแอป SCB EASY หรือโทรแจ้งนั้น ยังไม่ใช้การแจ้งยกเลิกบัตร ATM/ ยกเลิกบัตรเดบิตอย่างสมบูรณ์ โดยเป็นเพียงการแจ้งอายัดหรือการระงับการใช้บัตรชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้ยังคงมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรต่อเนื่องอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการแจ้งยกเลิกบัตร ATM ต้องเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารสาขาด้วยตัวท่านเอง พร้อมนำเอกสารข้างต้นเพื่อประกอบการยกเลิกบัตร ATM

ทั้งนี้ หากท่านยังมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ 02 – 7777777

 

 

ยกเลิกบัตร ATM กรุงไทย 2566

 

ยกเลิกบัตร ATM กรุงไทย 2566

สำหรับการยกเลิกบัตร ATM กรุงไทยนั้น ลูกค้าของธนาคารทุกท่านสามารถดำเนินการยกเลิกบัตร ATM กรุงไทยได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดบัญชี โดยนำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเข้าติดต่อที่ธนาคารทุกสาขา แล้วแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ โดยระบบจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบัญชีธนาคารตามสัดส่วนที่คงเหลือหลังจากการยกเลิกบัตร ATM / บัตรเดบิต ภายในระเวลา 4 วัน

และหลังจากการดำเนินการยกเลิกบัตร ATM กรุงไทยแล้วนั้น ลูกค้ายังสามารถดำเนินการใช้บริการ “ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร” ได้ตามปกติผ่านแอป Krungthai Connext ของธนาคารกรุงไทย โดยสรุปสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมสำหรับการดำเนินการยกเลิกบัตร ATM นั้นมีดังนี้

  • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการยกเลิกบัตร ATM
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตร ATM พร้อมเข้าติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ทั้งนี้ วิธีการปล่อยให้ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มอายัดบัตรนั้น เป็นวิธีการยกเลิกบัตร ATM ที่ไม่ควรทำ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการแจ้งยกเลิกบัตร ATM ดังนั้นทางธนาคารจะยังคงดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มต่อไป โดยเราแนะนำให้ดำเนินการเข้าติดต่อขอยกเลิกบัตร ATM กับธนาคารสาขา

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner