ตอบทุกคำถาม เรารักกัน เงินเยียวยามาตรา 33 2566

ผู้ประกันตนมาตรา 33 นั้นถือว่าเป็นกลุ่มของประชาชนที่เป็นแรงงานและพนักงานกลุ่มที่มีจำนวนมากมี่สุดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม ซึ่งภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉย โดยไปออกนโยบายด้วยโครงการเงินเยียวยา “เรารักกัน” ที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเฉพาะ โดยจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยา เรารักกัน รายละ 4,000 บาท โดยคาดว่าจะมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เข้าข่ายมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประมาณ 9.27 ล้านคนเลยทีเดียว

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูล และเพื่อให้คำตอบกับทุกคำถาม และข้อสงสัยที่มี เกี่ยวกับโครงการเงินเยียวยา เรารักกัน วันนี้เราจึงขอเป็นผู้ช่วยทุกท่านในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือนี้ กับบทความ “ตอบทุกคำถาม เรารักกัน เงินเยียวยามาตรา 33 2566

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

โครงการให้เงินเยียวยา เรารักกัน คือ

โครงการ จ่ายเงินเยียวยา เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ เหล่าประชาชนซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครน่า 2019 โดยการข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ผลปรากฏว่าอาจมีจำนวนมากถึง 9.27 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาล ด้วยกรอบงบประมาณร่วม 37,100 ล้านบาท จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา เรารักกันให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้าข่าย คนละ 4,000 บาท ทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 7 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้าดำเนินการ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอป “เป๋าตัง” ได้ในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566 โดยรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการโอนเงินผ่านแอปเป๋าตัง ในทุก ๆ วันจันทร์ ซึ่งได้แก่วันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2566 ครั้งละ 1,000 บาทจนครบจำนวนการจ่ายเงินเยียวยา เรารักกันที่ 4 พันบาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเริ่มการใช้จ่าย และซื้อสินค้าได้ โดยภายแพลตฟอร์มเดียวกันกับโครงการ “เราชนะ” ด้วยแอปเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 เมษายน 2566

 

คุณสมบัติ ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ เงินเยียวยา เรารักกัน มาตรา 33

ในการตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยา มาตรา 33 เรา รัก กัน ทุกท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติก่อนการลงทะเบียนได้ ง่าย ๆ โดยโครงการมีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมไว้ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยชนะ
 • ต้องมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เรา รัก กัน ที่ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ควร ท่านสามารถดำเนินการร้องขอให้มีการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2566 และสามารถกดเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้ในวันที่ 5 – 11 เมษายน 2566 ซึ่งรัฐจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเป๋าตังของท่านภายในวันที่ 5 – 12 เมษายน 2566 จำนวน 2 ครั้ง รวบยอดครั้งละ 2,000 บาท โดยสามารถเริ่มการใช้จ่ายได้ในวันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

 

วิธีใช้ และติดตั้งแอปเป๋าตัง

ถือว่าเป็นแอปที่ยอดนิยม ที่ใคร ๆ ก็ใช้กันในยุคนี้ ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา เรารักกันทำให้เราต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้ตามโครงการการจ่ายเงินเยียว มาตรา 33 เรา รัก กัน ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 • ดาวน์โหลด แอป เป๋าตัง ได้ที่ App Store หรือ Google Play หรือ Play Store โดยโทรศัพท์ที่ใช้จะต้องเป็น Android 5.0 ขึ้นไปหรือ iPhone iOS 9.0 ขึ้นไป
 • ดำเนินการติดตั้งแอป
 • ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • รับและกรอกรหัสยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS
 • อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
 • ระบุ PIN ด้วยรหัสตัวเลข 6 ตัวโดยต้องเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง หรือสแกนใบหน้า
 • กด ยืนยัน PIN
 • ดำเนินการผูกบัญชี หรือ G – Wallet

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือใคร

สิ่งที่ควรทราบคือ มนุษย์เงินเดือนทุกคน มีสถานะเป็น ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ซึ่งหมายถึง ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคม 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน (ทั้งกรณีลาออกและเลิกจ้างประกันสังคมก็ให้ความช่วยเหลือ)

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ คือผู้ประกันตน ที่มีสถานะเป็นพนักงงานเอกชนทั่วไป ที่ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคม มนุษย์เงินเดือนมาตรา 33 นี่เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ประกันตนมากที่สุด โดยมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินชดเชย ซึ่งมีการหักเงินสะสม 5% ของฐานเงินเดือน (ในปัจจุบันคือ 15,000 บาท) ซึ่งสมทบสูงสุดที่ 750 บาท และสามารถได้รับสิทธิประกันสังคม ครบทั้ง 7 ประการ คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 

ดังนั้น หากคุณมีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมีเงื่อนไขตามที่โครงการเงินเยียวยา เรารักกัน คุณต้องดำเนินการเตรียมตัวดาวน์โหลดแอป และเรียนรู้การใช้งาน พร้อมทั้งติดตาทข่าวสาร การลงทะเบียน โครงการมาตรา 33 เรา รัก กัน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์และตกข่าว

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner